“Samen voor vitaliteit, zeker nu!”

TK CHALLENGE FOUNDATION

De TK Challenge Foundation stelt zich ten doel het ondersteunen van organisaties en initiatieven die opkomen voor vitaliteit. Te denken valt aan thema’s als gezondheid, sportiviteit en sociale cohesie.

Jaarlijks kiest de TK Challenge Foundation goede doelen uit waaraan een substantieel bedrag zal worden toegekend en waarmee campagne wordt gevoerd om dat bedrag bij elkaar te krijgen. Daarnaast staat de TK Challenge Foundation te allen tijde open voor kleinere initiatieven en doelen.

Elke donatie telt voor

Partners TK Challenge

Cookies Akkoord Privacy