TK CHALLENGE FOUNDATION

Na het succes van de afgelopen jaren is de TK Challenge inmiddels gegroeid tot een sterk en herkenbaar merk. TK Challenge staat voor vitaliteit, het bestuur heeft er daarom voor gekozen juist dat begrip centraal te stellen.

Hoe vullen we dat in?

Op de eigen vitale, sportieve, ondernemende en betrokken wijze die de TK Challenge eigen is en door één woord toe te voegen aan de naam: het woord “foundation”.

De TK Challenge Foundation stelt zich ten doel het ondersteunen van organisaties en initiatieven die opkomen voor vitaliteit. Te denken valt aan thema’s als gezondheid, sportiviteit en sociale cohesie. Jaarlijks kiest de TK Challenge Foundation meerdere goede doelen uit waaraan een substantieel bedrag zal worden toegekend en waarmee campagne wordt gevoerd om dat bedrag bij elkaar te krijgen. Komend jaar zijn het WAKZ, Welcome! en Hospice Issoria de goede doelen waar de TK Challenge Foundation zich voor inzet. Daarnaast staat de TK Challenge Foundation te allen tijde open voor kleinere initiatieven en doelen.

Organisaties en initiatieven kunnen zich bij de TK Challenge Foundation melden met een plan om in aanmerking te komen voor een bijdrage.

Samen met geselecteerde goede doelen gaat de TK Challenge Foundation dan aan de slag, schouder aan schouder met haar Partners, Vrienden en met de Deelnemers aan de vele hardloop-, fiets- en zwemevenementen. Samen vormen zij de TK Challenge Community die we al zo goed kennen en die al zo veel voor elkaar heeft gekregen.

 

TK CHALLENGE FOUNDATION

After the success of the past few years, the TK Challenge has grown into a strong and recognizable brand. TK Challenge has come to stand for vitality. The board has therefore chosen to focus on that concept.

HOW DO WE ACHIEVE THIS?

In it’s own vital, sporting, entrepreneurial and committed way TK Challenge makes this happen by adding one word to the name: “foundation”.

The TK Challenge Foundation aims to support organizations and initiatives who speak up for vitality with themes such as health, sportiness and social cohesion. The TK Challenge Foundation selects a variety of charities every year to which a substantial amount will be awarded and a campaign is conducted to raise that amount. The coming year WAKZ, Welcome! and Hospice Issoria will be the charities the TK Challenge Foundation is committed to. In addition to these charities, the TK Challenge Foundation is always open to smaller initiatives and goals.

Organizations and initiatives can apply to the TK Challenge Foundation with a plan to be eligible for a contribution.

Along with the selected charities, the TK Challenge Foundation then take part, shoulder to shoulder with its Partners, Friends and Participants in the many running, cycling and swimming events. Together we have created the TK Challenge Community with it’s amazing achievements!