TK CHALLENGE BIO SCIENCE PARKRUN

— Below in English —

TK Challenge is een Leids initiatief en daarom werken we graag mee aan de verbinding binnen de Leidse regio, mits deze bijdragen aan Vitaliteit.

Zo zijn we in samenwerking met het Leidse Bio Science Park tot een nieuw initiatief gekomen. Op zondag 29 mei 2022 zal tijdens de Life Sciences & Health (LSH) week de TK Challenge Bio Science Parkrun plaatsvinden. Deze run sluit perfect aan op het thema: Preventie en Leefstijl.

Aanmeldformulier onder aan de pagina

Details

De TK Challenge Bio Science Parkrun zal starten bij TK en finishen bij Hilton Garden Inn. De route zal verspreid worden over het Bio Sciencepark

  • Datum: 29 mei 2022
  • Start: om 15:30 uur
  • Afstand: Een laagdrempelige run van 5 km
  • Finish: Hilton Garden Inn, met een feestelijke borrel

Aanmelden kan tot en met vrijdag 20 mei 2022

Zoals je ziet eindigen we niet op de start-locatie. We hebben daarom Stadsparkeerplan bereid gevonden om onze deelnemers van Hilton Garden Inn naar TK te brengen. Uiteraard hebben we ook rekening gehouden met de spullen van de deelnemers. We zullen alle spullen meenemen naar Hilton Garden Inn, waar we een ruimte geregeld hebben waar deelnemers hun spullen op kunnen halen.

Deelname

Voor deelname brengen we € 20,= in rekening. Deze bijdrage zal geheel ten goede komen aan het Willem-Alexander Kinderziekenhuis. Met deze bijdrage kunnen zij de verbouwing en inrichting van een kindvriendelijk ziekenhuis verder realiseren. (zie de fotocollage onderaan de pagina.)

 


TK Challenge is a local initiative trying to contribute to vitality in the region and to archive that  we collaborate with different partners within the Leiden region.

In collaboration with the Leiden Bio Science Park we have come up with a new initiative. On Sunday, the 29th of May 2022, during the Life Sciences & Health (LSH) week, the TK Challenge Bio Science Parkrun will take place. This run fits perfectly with the theme: Prevention and Lifestyle.

Registration form at the bottom of this page

Details

The TK Challenge Bio Science Parkrun will start at TK and finish at Hilton Garden Inn. The route will be spread across the Bio Science Park.

Date: May 29, 2022
Start: at 15:30
Distance: An easy run of 5 km
Finish: Hilton Garden Inn, with a festive reception

Registration is possible until Friday the 20th of May, 2022

We do not finish at the start location. We have arranged for a shuttle service willing to take our participants from Hilton Garden Inn to TK. Of course, we will take care of your personal belongings during the run. We will bring your personal belongings to Hilton Garden Inn, where we have arranged a room where participants can pick up their belongings.

Participation

For participation we charge € 20,00. This contribution will be entirely for the benefit of the Willem-Alexander Children’s Hospital. With this contribution they can continue to realize the renovation and furnishing of a child-friendly hospital. (See the photo collage at the bottom of the page).

Medemogelijk gemaakt door:

ONZE PARTNERS

Trots zijn wij op onze partners die ons steunen bij het initieren van de
verschillende events en initiatieven. Samen staan we sterker!