TK CHALLENGE FOUNDATION

Door: TK CHALLENGE

Het succes van de TK CHALLENGE 2016 echoot nog na. Een opbrengst van ruim € 165.000 voor Hospice Issoria! Maar we kijken alweer vooruit. De TK CHALLENGE is in een jaar een sterk, herkenbaar merk geworden. TK CHALLENGE is komen te staan voor vitaliteit. Het bestuur heeft er daarom voor gekozen juist dat begrip centraal te stellen.

HOE VULLEN WE DAT IN?

Op de eigen vitale, sportieve, ondernemende en betrokken wijze die de TK CHALLENGE eigen is en door één woord toe te voegen aan de naam: het woord “foundation”.

De TK CHALLENGE FOUNDATION stelt zich ten doel het ondersteunen van organisaties en initiatieven die opkomen voor vitaliteit. Te denken valt aan thema’s als gezondheid, sportiviteit en sociale cohesie. Jaarlijks kiest de TK CHALLENGE FOUNDATION één of twee goede doelen uit waaraan een substantieel bedrag zal worden toegekend en waarmee campagne wordt gevoerd om dat bedrag bij elkaar te krijgen. Daarnaast staat de TK CHALLENGE FOUNDATION te allen tijde open voor kleinere initiatieven en doelen.

Organisaties en initiatieven kunnen zich bij de TK CHALLENGE FOUNDATION melden met een plan om in aanmerking te komen voor een bijdrage.

Samen met geselecteerde goede doelen gaat de TK CHALLENGE FOUNDATION dan aan de slag, schouder aan schouder met Gouden Partners, Zilveren Partners, Vrienden en met de Deelnemers aan de vele evenementen. Samen vormen zij de TK CHALLENGE COMMUNITY die we al zo goed kennen en die al zo veel voor elkaar heeft gekregen.