Welcome App

Laat nieuwkomers zich thuis voelen in Nederland

Wij vinden dat nieuwe Nederlanders het recht hebben om zich thuis te voelen in hun nieuwe land. Je ergens thuis voelen bestaat o.a. uit het aangaan van nieuwe vriendschappen, het leren spreken van de taal en je wegwijs maken in de maatschappij. De Welcome App biedt je die mogelijkheid; een gebruiksvriendelijke app die nieuwkomers en locals met elkaar verbindt. We zijn een centraal platform waar vraag en aanbod elkaar vinden, activiteiten worden aangeboden, contacten worden gelegd en kennis wordt gedeeld. Integratie doen we samen

Evenementen

Dam tot Damloop
19 september 2021
Amsterdam - Zaandam

ONZE PARTNERS

Trots zijn wij op onze partners die ons steunen bij het initieren van de
verschillende events en initiatieven. Samen staan we sterker!